Menu

Bonus karta turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál již od října

05. 03. 2019

Zavedení systému návštěvnické bonus karty je jedním ze stěžejních projektů destinační společnosti Pálava a Lednicko-valtický areál pro rok 2019. Její zavedení zvýší atraktivnost destinace pro tuzemské i zahraniční návštěvníky, nabídne návštěvníkům bonus, přidanou hodnotu, případně slevu na služby a programy na území turistické oblasi Pálava a Lednicko-valtického areálu. Pro poskytovatele služeb zajistí větší podporu nabídky služeb, balíčků a regionálních produktů, zvýší výnosy poskytovatelů služeb z již nabízených nebo nově připravených služeb a produktů. Bonus karta se stane také významným spojovatelem nabídky poskytovatelů turistických služeb v turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál, kterým umožní prezentovat svoji dlouhodobou i aktuální nabídku služeb a produktů prostřednictvím návštěvnické bonus karty.

Bonus karta není ve světě a v poslední době ani v Česku žádnou novinkou. Problémem udržitelnosti celého systému návštěvnické karty jsou distribuce a financování. Ty byly více jak rok analyzovány pracovníky společnosti destinačního managementu Pálava a Lednicko-valtický areál. Vznikl tak projekt, který má vysoké ambice být úspěšný, což ocenilo také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které poskytlo, v rámci širšího projektu, na tento výstup dotaci ve výši 190 tisíc korun. Celkové náklady za zavedení systému návštěvnické bonus karty budou pro rok 2019 ve výši 385 tisíc korun. Hlavním marketingovým nástrojem projektu je vytvoření speciální webové aplikace pro prezentaci, nabídku a prodej návštěvnické karty. Webová aplikace bude následně včleněna do nového turistického portálu turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál, který je taktéž realizován v rámci projektu podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

V čem bude karta jiná než dosavadní systémy zaváděné v tuzemských destinacích? 

Návštěvnická bonus karta je realizována v rámci projektu Marketingové aktivity a rozvoj 3K platformy v turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál, spolufinancovaného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.  Identifikační číslo projektu: 117D722008M20.
Připravil Radek Galousek.

www.palava-lva.cz 
   

Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new