Menu

Behavio výzkum napomůže cílenému marketingu

22. 11. 2022

Polovina respondentů si představu zimní dovolené pojí s Krkonošemi. Nejvyšší české hory jsou silná značka a vzbuzují u téměř 80 % dotazovaných pozitivní emoci. Pětina lidí potřebu vyžití mimo lyžování spojuje právě s Krkonošemi.

Oblastní destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí, svůj marketing staví na základě výsledku nově dokončeného brand auditu společnosti Behavio. Proběhla dvě „kola“ výzkumu. V pořadí druhé zaměřené na zimní období. Stejně jako před časem na období letní. Systematické dotazování a zjišťování bylo realizováno v rámci projektu Krkonoše – řízení destinace (Ministerstva pro místní rozvoj a Národního programu podpory cestovního ruchu). Cílem aktivity bylo získat relevantní údaje proto, aby byly eliminovány „domněnky“. Následně realizovaný marketing tak bude více cílený i adresný. 

Podle Evy Šulcové, ředitelky Svazku Krkonoše, bylo předmětem zjišťování např. co lidé od zimní dovolené očekávají, co je pro ně klíčové při výběru destinace, či jaké jsou jejich potřeby ve spojení s konkrétní destinací. V té souvislosti nechybí v materiálu porovnání s destinacemi jako Jeseníky, Orlické hory, rakouské Alpy či polské Krkonoše.

Předmětem výzkumu bylo i dotazování jaké aktivity lidé provozují na zimní dovolené (kdo vybírá dovolenou, kde hledají informace, jak chtějí nakupovat skipasy, jakou akceptují vzdálenost pro dojíždění z ubytování za aktivitami, kolik korun utratí, a mnoho dalšího).

Je zřejmé, že dobrá cena a prostředí bez davů lidí jsou nejdůležitější potřeby, které respondenti řeší na zimní dovolené, víkendu či výletu. Jsou důležité téměř pro každého. Zimní destinaci za dobré ceny se nedaří najít téměř třem čtvrtinám lidí. Prostředí bez „davů“ postrádá více než polovina tázaných. 

K tomu Eva Šulcová dále doplňuje: „Zimní dovolenkové Krkonoše jsou pro návštěvníky „srdcovkou“. Oceňují čistou přírodu, krásné hory apod. A právě takové vnímání jsme „propsali“ i do zimní nabídky, kterou budeme za Krkonoše prezentovat na https://www.krkonose.eu/…-je-srdcovka v rámci domácího cestovního ruchu a prostřednictvím krajů či Královéhradecké centrály cestovního ruchu pro zahraniční trhy. Věříme, že data budou užitečná i pro naše partnery a členy Fondu cestovního ruchu Krkonoše. Např. ve spojení při posílení určitého zimního střediska/areálu s Krkonošemi, apod…).“ 

Plné znění naleznete na: Behavio_REPOR­T_Krkonoše_2022_07_AS (krkonose.eu)
Připravila Dáša Palátková.

www.krkonose.eu
www.rozvoj.krkonose.eu
www.svazek.krkonose.eu
www.krkonose.eu/…ke-cyklobusy

krkonose_svazek_log krkonose_log_1

Archiv