Menu

Aktuální stav řešení mimořádné provozní události Národního elektronického nástroje

07. 03. 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj v minulých dnech v tiskových zprávách a mediálních reakcích informovalo o provozní události Národního elektronického nástroje (NEN) z poloviny února 2019, a o tom, že provádí i právní analýzu celé situace.

Níže uvádíme aktuální stav řešení provozní události, doposud učiněné závěry právní analýzy a kroky, které z nich vyplývají:  

  1. K dnešnímu dni byli kontaktováni všichni dotčení zadavatelé. S konkrétními pracovníky zadavatelů řešíme jejich jednotlivé případy.
  2. Doposud víme o 46 zakázkách v hodnotě několika desítek milionů korun, které budou muset být zahájeny znovu. Práce nicméně neustále probíhají a čísla se budou průběžně měnit. 
  3. Doposud tak byly z důvodu provozní události zrušeny veřejné zakázky v hodnotě menší než 1 % z celkové hodnoty dotčených zakázek.
  4. Ministerstvo pro místní rozvoj uplatní vůči provozovateli smluvní sankci ve výši několika milionů korun.
  5. Tím není dotčeno právo Ministerstva pro místní rozvoj požadovat po provozovateli systému náhradu škody, kterou u MMR budou uplatňovat postižené subjekty z řad zadavatelů a dodavatelů.
  6. S ohledem na povahu mimořádné provozní události a nutnosti realizovat nápravná opatření v provozních činnostech systému požádalo MMR v minulých dnech certifikační orgán o znovuprovedení certifikace prostředí nástroje podle vyhlášky o certifikaci elektronických nástrojů (vyhláška č. 260/2016 Sb.).
  7. Zároveň MMR požádalo o přezkoumání splnění podmínek výše uvedené vyhlášky i nezávislého znalce.

Připravil Vilém Frček.

www.nenkomfortne.cz
www.mmr.cz

 

 

Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar