Menu

6. ročník konference TourConf: JCCR i ACK ČR považují digitalizaci za prioritu

04. 05. 2022

Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) 28 dubna 2022 proběhl šestý ročník konference TourConf. Po delší odmlce se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku sešlo přes padesát zástupců akademické, privátní i neziskové sféry při diskusi o aktuálních tématech z oblasti cestovního ruchu.Tématem letošního ročníku konference byla digitalizace v oblasti cestovního ruchu. Na úvod účastníky přivítali a uvedli téma konference rektor JU prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. a děkanka Ekonomické fakulty JU doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, která hned v začátku upozornila, že samotný produkt cestovního ruchu a jeho digitalizace pro úspěch nestačí a je nutné vytvářet zážitky, které budou účastníci cestovního ruchu intenzívně prožívat referovat o nich blízkým a přátelům.

Roli digitalizace a významné projekty v této oblasti představil ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Mgr. Petr Soukup, který popsal, jakým způsobem se  jeho organizace fenoménu digitalizace a automatizace věnuje. Tato a příbuzná témata považuje JCCR za svou prioritu a možné inovace v tomto směru aktivně prosazuje. Nejvíce diskutovaným projektem byl netrpělivě očekávaný tzv. e-Turista, jednotný systém evidující návštěvníky v tuzemsku. Jeho největším přínosem je zjednodušená administrativa a také statistika, např. evidence celkového počtu účastníků cestovního ruchu za určité období. Kromě využití e-Turisty v praxi nabízí tento program také množství nástrojů užitečných na poli vědy a výzkumu. Díky němu budou akademici i studenti moci zkoumat reálný cestovní ruch z mnoha úhlů a navazovat nová partnerství s podniky a organizacemi, jimž poznatky z této komplexní analýzy dále mohou posloužit při strategickém plánování. V uplynulých letech zaznamenal cestovní ruch značné ztráty, které se promítají jak do nynějšího chodu destinace a podniků v ní, tak i do jejich budoucí prosperity. Právě využití e-Turisty by mohlo napomoci plynulému a trvalému růstu cestovního ruchu v našem regionu.

Dále účastníky konference informoval výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří Michal Veber (ACK ČR) o problematice digitalizace z hlediska nutnosti propojit technická řešení s lidským a pohostinným přístupem pracovníků v cestovním ruchu a jednoduchými a účinnými postupy, které zmírní administrativní zátěž podnikatelů a dalších pracovníků. Prezidentka World Federation of Travel Journalists and Writers prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.  se zamýšlela nad rolí novinářů v oblasti cestovního ruchu. Důraz při své prezentaci kladla zejména na propojení technologií a novinářské práce  a také na práci s mladými novináři a studenty žurnalistiky. Mgr. Josef Štemberk z NP Šumava seznámil přítomné s rolí nových technologií při plánování cestovního ruchu a s principy měření návštěvnosti  v této vyhledávané lokalitě. Výzkumné pracovnice Ekonomické fakulty JU Ing. Petra Martíšková Ph.D. a Mgr. Tereza Waldhauserová  představily novou technologii využívanou na Jihočeské univerzitě, tzv. „FaceReader“, vysvětlily možnosti využití této inovativní technologie v cestovním ruchu a vyzvaly přítomné ke spolupráci. Roli destinačního managementu v práci s daty přiblížil analytik JCCR Ing. Michal Šindelíř. V rámci své prezentace objasnil úlohu sběru dat  v současném cestovním ruchu a roli poskytovatelů služeb v systému sběru dat; na závěr představil konkrétní data a informace, se kterými JCCR pracuje. Proděkanka Ekonomické fakulty JU doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. závěrem dopolední části konference představila ukázky práce studentů při přípravách rozličných typů map a možnosti sběru a zpracování dat na Ekonomické fakultě.

tourconf_2

Po samotném ukončení pozval účastníky moderátor konference Miroslav Mareš na doprovodný  program. Ti tak získali možnost navštívit dominikánský klášter včetně prohlídky běžně nepřístupných středověkých krovů. Zručnost a technický um středověkých tesařských mistrů i řemeslníků obdivovali se znalcem místní historie a zdejším kostelníkem Ing. Jiřím Míchalem. Program byl zakončen v českobudějovické Solnici příběhem solnických krovů, stropních trámů a rumpálu, jejichž historie sahá až do roku 1806.

Účastníci si z konference odnesli mnoho přínosných informací. „Z debat také vzešla zajímavá a tolik potřebná partnerství mezi akademickým a praktickým pojetím cestovního ruchu, což je od počátku konání konference jejím hlavním cílem,“ doplnil doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. z katedry obchodu, cestovního ruchu a jazyků Ekonomické fakulty JU, která konferenci pořádala.
Připravila Petra Vysušilová.

https://tourconf.ef.jcu.cz/
www.ef.jcu.cz