Menu

I dí mi tlumočník můj, Mámil: „Vidíš, můj milý člověče, jak rozkošný jest ten svět, jak všecko v něm ušlechtilé? A to zdaleka jen na něj hledě: co pak díš, potom jej po částkách s rozkošemi jeho prohlédaje? I komuž by na něm býti milo nebylo?“ Já řekl: „Zdalekať mi se líbí, nevím jak potom bude.“ „Všelijak dobře,“ dí, „jen věř, a již poďme.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Vidíš, můj milý člověče, jak rozkošný jest ten svět, jak všecko v něm ušlechtilé?

04. 08. 2017

Cestovní ruch nastartoval zvyk z 18. století navštěvovat lázně. Už tenkrát bylo skoro všem jasné, že nemocem je lepší předcházet. Jenže někteří z těch, pro něž víc nemocných znamená víc zisku, to tak vidět nemusejí. A protože historii píší vítězové, právě takovým před čtvrtstoletím zdravotní prevence vyklidila v Česku prostor navzdory tomu, že v hospodářsky úspěšných státech posiluje trend upevňovat konkurenceschopnost země, a tedy i snižovat nemocnost. Přes toto „vítězství“, provázené strmě rostoucími veřejnými výdaji na řešení důsledků absence zdravotněpreven­tivních programů a chybějícími penězi na nemocniční léčbu fatálně nemocných, už i v České republice řada firem vysílá své zaměstnance na léčebněpreventivní pobyty a čím dál víc jedinců investuje do udržení si co nejlepší zdravotní kondice a výkonnosti. S tím, jak stárne obyvatelstvo západní Evropy, jak je oddalován odchod do starobního důchodu a prodlužuje se život, se do popředí dostává péče o jeho kvalitu, což rovněž zvyšuje motivaci cestovat za zdravím či pro zdraví a výdaje s tím spojené. To českému národnímu hospodářství, které se může opírat o fakt, že Česko je dík tradici a medicínské vyspělosti svého léčebného lázeňství a léčebné rehabilitace, léčivým přírodním a lidským zdrojům lázeňskou velmocí, dává velkou perspektivu. Jde jen o to, zájmy kterého byznysu budou čeští politici dostatečně motivováni prosazovat. Zda toho, jemuž by zdravotní prevence a uzdravující síly přírody začaly daleko víc brát vítr z plachet, nebo toho, který k dosahování zisku potřebuje zdatné pracovníky a na rozdíl od prvně uvedeného byznysu zdravé spotřebitele.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba