Menu

I příjdeme k bráně, kterouž mi Disciplinam1 jmenovali: a ta byla dlouhá, uzká a tmavá, plná zbrojných strážných, kterýmž se každý, kdo do ulice Učených chtěl, opovědíti2 a průvodu žádati musel. I viděl sem, že houfové lidu, zvláště mladého, přicházeli a byli hned na rozličné trpké exámeny bráni.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

1 učení (ale také kázeň) 2 ohlásit

Houfové lidu, zvláště mladého, přicházeli a byli hned na rozličné trpké exámeny bráni

28. 02. 2017

K moudrosti lze podle Konfucia dojít třemi cestami. Nejlehčí prý je cesta napodobení, nejtěžší cesta zkušenosti a nejušlechtilejší cesta přemýšlení. Pochopitelně, různí lidé k tomu mají různé dispozice. To se týká nejen žáků, jejich vzorů, ale i učitelů. Méně disponovaní kantoři vyučování – předávání informací – nezřídka nahrazují zkoušením (trpkými exámeny) a svou indispozici, to, že nedokážou naučit, kompenzují zastrašováním a zdůrazňováním, že vzdělávání je důležité. Bezesporu je. Úspěšně ho prodat, tedy zhodnotit, ještě důležitější. Tím ale nemám na mysli nábory na školy financované z veřejných rozpočtů podle toho, kolik se jim v tom kterém školním roce podaří zverbovat žáků či studentů, natož na soukromé, jejichž frekventanti investují do svého vzdělávání. Úspěšným zhodnocováním vzdělávání míním uplatnění vzdělání, tedy i profesní způsobilost pedagogů probudit v žácích a studentech zájem o vyučovaný předmět či odbornost. Schopnost inspirovat je k přemýšlení, k čemu je to, co učí, dobré pro život, pro uplatnění se na trhu práce, pro podnikání nebo dokonce pro jejich seberealizaci.
Jaromír KaincArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba